pan tadeusz
Pan Tadeusz – najczęstsze motywy maturalne

Pan Tadeusz – najczęstsze motywy maturalne

“Pan Tadeusz”, najbardziej znana polska epopeja narodowa, to również jedna z największych zmór uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Adam Mickiewicz zawarł w niej mnogość tematów, wątków i szczegółów. Odnalezienie się w tym dziewiętnastowiecznym poemacie sprawia wiele kłopotów maturzystom. Poniżej prezentujemy krótki zestaw najbardziej charakterystycznych motywów z “Pana Tadeusza”, które mogą pojawiać się w tematach rozprawek i wypowiedzi ustnych.

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, czyli motyw przyrody

Mickiewicz sporo uwagi poświęca przyrodzie otaczającej Soplicowo. Szczegółowo i emocjonalnie opisuje litewski krajobraz, widząc w nim swoją arkadię. Na egzaminie lub sprawdzianie możemy spodziewać się pytań o sposób przedstawienia natury w “Panu Tadeuszu” oraz jej rolę.

Walka o wolną Polskę

Motyw narodowo – wyzwoleńczy przewija się w dziełach wieszcza narodowego co chwilę i nie inaczej jest w przypadku jego największego dzieła. Bohaterowie epopei to patrioci, kultywują polskie tradycje, wierzą w przyszłe wyzwolenie narodu. W zadaniach i testach można spodziewać się wielu pytań o ten wątek.

Niewybaczalna zbrodnia

Jednym z najważniejszych momentów w fabule jest przyznanie się księdza Robaka do swojej prawdziwej tożsamości – Jacka Soplicy – i niegdyś dokonanego morderstwa. Czyn ten zaważył nie tylko na całym jego życiu, ale też na historii Soplicowa. Przed sprawdzianem na pewno warto przyjrzeć się temu motywowi zbrodni.

Przemiana z awanturnika w kapłana

Pod ciężarem swojej winy Jacek Soplica dokonuje przemiany wewnętrznej w pokornego księdza Robaka działającego na rzecz ojczyzny i społeczności. Motyw fundamentalnej zmiany zachodzącej we wnętrzu bohatera pojawia się niejednokrotnie w różnych lekturach i dobrze jest umieć je porównywać i opisywać.

Miłości spełnione i niespełnione

Powodem zbrodni popełnionej przez Jacka Soplicę była miłość. Choć prawdziwa, przyniosła mu głównie zawód i cierpienie. W opozycji do tej historii Mickiewicz przedstawia szczęśliwy związek syna Jacka, młodego Tadeusza z Zosią. Tematy związane z wątkiem miłosnym często pojawiają się w rozprawkach, dlatego należy zdecydowanie przyjrzeć się tym dwóm parom.